opravné závěrečné zkoušky

1) poplatky za opravné zkoušky - AŠ

2) poplatky za opravné zkoušky - MěÚ Bohumín

© 2017 Jolana Kašparová