odborné školení řidičů-referentů

program školení:

1.vyučovací hodina

bezpečnost v provozu + rozbor příčin dopravních nehod

(výukový film DVD + výklad)

2-3.vyučovací hodina

novinky silničního zákona č.361/2000 Sb.

(prezentace + výklad)

4.vyučovací hodina

bodový systém + ukázka poskytnutí první pomoci

(princip a uplatňování v praxi)

POZNÁMKA

po domluvě lze na žádost zaměstnavatele provést orientační zkušební testy

Na závěr obdrží proškolení řidiči doklad o proškolení.
Program školení je možno po dohodě se zaměstnavatelem pozměnit.